Reda - (58) 736 30 65 Facebook GWE Nieruchomosci Google GWE Nieruchomosci
Sprzedaż
2399000 zł
(500 zł/m2)
Zabudowa wielorodzinna Wejherowo
Wejherowo, ul.Wejherowska
Lokalizacja:
Wejherowo , ul.Wejherowska
Powierzchnia:
4798.00m2
Data aktualizacji
2023-09-09
Cena
2399000 ZŁ
Cena za metr
500 zł/m2
Nr oferty
GW017298
Działka M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej ekstensywnej Wejherowie

Zabudowa wielorodzinna 5 budynków każdy po ok. 700m pum.

Pełne uzbrojenie (gaz, woda, kanalizacja, prąd). Po szczegóły terenu zapraszam do kontaktu telefonicznego 884-611-333.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m,

c) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 25% powierzchni działki budowlanej,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% powierzchni działki budowlanej,

e) forma zabudowy: wolno stojąca, maksymalne wymiary rzutu budynku 20 x 12 m,

f) geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 30o-45o; dopuszcza się: okna połaciowe, lukarny (łącznej długości do 30% elewacji o dachach płaskich, pulpitowych lub dwuspadowych symetrycznych i kalenicach prostopadłych do głównej kalenicy dachu) oraz wystawki (o dachach dwuspadowych, symetrycznych i kalenicach prostopadłych do głównej kalenicy dachu),

g) intensywność zabudowy: maksymalna – 1,0 w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,75; minimalna – dowolna,

h) warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:

- minimalna wielkość działki: 600 m2 dla nowych podziałów; dopuszcza się możliwość łączenia działek,

- szerokość frontu działek: dowolna,

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny,

i) inne ustalenia:

- ustala się podział terenów wzdłuż linii rozgraniczających, dopuszcza się podziały wewnętrzne,

- w granicach terenu 01.M dopuszcza się drogi wewnętrzne dla obsługi terenu 17.PU,

- wyklucza się inne kolory dachu poza czerwienią, brązem, ciemną zielenią i grafitem,

- kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny brąz, beż, jasny zielony, jasny popiel, biały);

Teren ten jest bardzo cichy i spokojny, a zarazem 5 minut do centrum miasta. W sąsiedztwie domy jednorodzinne.Serdecznie zapraszam na prezentacje.
Opiekun oferty

884-611-333
michalc@gwenieruchomosci.pl