biuro@gwenieruchmosci.pl, tel. +48 58 736 30 65 Facebook GWE Nieruchomosci Google GWE Nieruchomosci
Sprzedaż
549000 zł
Rumia 457zł/m2
Rumia, ul.Grunwaldzka
Lokalizacja:
Rumia , ul.Grunwaldzka
Powierzchnia:
1200.00m2
Data aktualizacji
2020-05-22
Cena
549000 ZŁ
Nr oferty
GW012977

Działka w Rumi w dobrze położonym miejscu.

Działka pod zabudowę bliźniaczą lub domek jednorodzinny z możliowością prowadzenia usług. Powierzhnia gruntu opzwala na wybudowania dwóch bliźniaków - dokładne parametry znajdują się poniżej. W razie pytań proszę o kontakt. 


W pobliżu wszsytkie udogodnienia miejskie. 

Polecam


SYMBOL TERENU: A8.MN,U - terezn zabudowy mieszkaniowej i usług.


Uchwała Nr XLII/554/2017 z dnia 2017-12-14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dla strefy A8.MN,U1

-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nieuciążliwe, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej; usługi z zakresu ogrodnictwa i hodowli roślin uznaje się za zgodne z planem; dla terenów zabudowy usługowo-
składów i magazynów, istniejącej w dniu wejścia uchwały w życie lub na którą zostały wydane prawomocne decyzje pozwolenia na budowę dopuszcza się kontynuację istniejącej funkcji do czasu przekształcenia na funkcję określoną
przeznaczeniu terenu lub likwidacji;
bliźniaczej, min. 300 m2 dla zabudowy szeregowej,
stosunku do pasa drogowego: nie ustala się,
powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40% powierzchni działki,
m, max 12 m,
dachu: dwu- lub czterospadowy o połaciach symetrycznych, kąt nachylenia połaci dachowych 35°-45°, dopuszcza się dachy płaskie;
czy nadbudowy istniejącej zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń z §9,
krawędzi jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego (A01.KD-Gp), zakaz lokalizacji znaków reklamowych emitujących zmienne światło (np. typu LED),
brązu; zakaz stosowania materiałów syntetycznych (np. siding) i jaskrawych kolorów do wykończenia elewacji,

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego. 


 

Opiekun oferty

534 977 333
ewa@gwenieruchomosci.pl